We gaan aan de slag aan de hand van de 5 stappen van de VISS-methodiek en Verbinden Inspiratie met de Structuren en Systemen. Resultaat is een cliëntgerichte organisatie waarin medewerkers zich als een vis in het water voelen en zonder overbodige regels. Kortom, een aantrekkelijke, wendbare en ondernemende organisatie die klaar is voor de toekomst.
De leergang bestaat uit 5 sessies. Tijdens elke sessie behandelen we een stap uit de methodiek.
Liever aan de slag met de eigen organisatie? Neem hier contact op voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave voor een in-company leergang.

Wil je de ervaring van andere organisaties benutten en inspiratie opdoen door andere organisaties? Dat kan door open inschrijving. De 4 sessies worden aangevuld met individuele begeleiding. Zo ga je tijdens de leergang aan de slag met jouw strategische vragen en vernieuwing van jouw organisatie. Snel, leuk en op speelse wijze realiseer je meer slagkracht in jouw organisatie. Je maakt jouw organisatie klaar voor de toekomst en na afloop ontvang je het Koplopers-certificaat.

Er zijn 4 sessies:
Sessie 1: over lef en ondernemerschap; omdenken; optimaal inspelen op de behoeften van de cliënt of klant; efficiënt maatwerk bieden; positieve gezondheid.
Sessie met medewerking van Henk Nies (Vilans), Femke de Wit (Vilans) en Angelique Schuitemaker (iPH).
Sessie 2: over behoud van personeel; optimaal benutten van de inspiratie van medewerkers; leiders en managers; leiderschap in een innovatieve organisatie.
Sessie 3: verbind inspiratie met regels en structuren; hoe werk je succesvol samen; denken in ‘én-én’ in plaats van of-of en ja, maar.
Sessie 4: voorkomen van onnodige regels en administratieve lasten; regels en procedures afstemmen op het gewenste doel en de gewenste innovatie.

Data voor de individuele begeleiding worden in overleg bepaald. Kosten bedragen € 2950 exclusief btw per deelnemer.

Sessie 1:  Laat je inspireren door de cliënt of patiënt en de omgeving:
  – hoe ziet een cliënt- of patiëntgerichte organisatie eruit?
  – welke mogelijkheden biedt het huidige stelsel?
Sessie 2:   Inspiratie van medewerkers:
  – hoe belangrijk is eigenaarschap?
  – welke leiderschapsstijlen horen daarbij?
Sessie 3:   Verbinding:
   – hoe maak je de verbinding met de huidige regels?  
– hoe werk je succesvol samen, intern en extern?
Sessie 4:   Structuren:
  – hoe maak je jouw organisatie wendbaar en bestuurbaar?
Sessie 5:   Systemen:
  – welke regels zijn noodzakelijk en welke kun je schrappen?