Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de producten, services en websites van de Vaardighedenacademie, hierna verder de ‘Website’. Het Privacybeleid wordt jou exclusief aangeboden door en namens de eigenaar van de Vaardighedenacademie:Vaardighedenacademie, Wilhelminastraat 79, 5246 XB Rosmalen, Nederland, verder te noemen “Vaardighedenacademie”. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via de Website door middel van links kunnen worden bezocht.

Vaardighedenacademie heeft het recht de mogelijkheid voor het Privacybeleid incidenteel aan te passen. Dit zal worden aangegeven op de Website. Vaardighedenacademie adviseert je daarom regelmatig het Privacybeleid te herlezen.

Vaardighedenacademie streeft ernaar jouw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die je verstrekt mogelijk via de online registratie voor een Vaardighedenacademie-service, danwel via het bezoek van de Website, worden door Vaardighedenacademie voor eigen doeleinden en voor de nader te noemen doeleinden van Vaardighedenacademie verwerkt conform de huidige privacywetgeving. Voor het overige zal Vaardighedenacademie de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Vaardighedenacademie verzamelt jouw gegevens voor de optimalisatie van de uitvoering van de overeengekomen Vaardighedenacademie-serviceverlening. Vaardighedenacademie zal de persoonsgegevens slechts aan derden ter beschikking stellen:

 • voor de interne analyse van (het gebruik van) de producten en/of diensten van Vaardighedenacademie, waaronder de Website;
 • indien nodig voor de levering van (verdere) producten en diensten van Vaardighedenacademie; en/of
 • indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen.

Vaardighedenacademie verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

 • E-mailadressen
 • Cookies (via Google Analytics)
 • Naam, organisatie, (e-mail) adres en evt. telefoonnummer

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • Om je de nieuwsbrief toe te sturen
 • Om interne administratie te verzorgen;
 • Om onze dienstverlening aan jouw wensen aan te passen en om zo een interesse profiel op te maken (bijvoorbeeld als je een product en/of dienst van Vaardighedenacademie uitprobeert). Tevens kan Vaardighedenacademie maximaal eenmaal per jaar contact met je opnemen om te horen of alles naar wens is en om je eventueel bij te staan in het gebruik van het product en/of dienst;
 • Om de aangeboden producten en diensten te kunnen individualiseren;
 • Om de Website en/of de daarmee aangeboden producten en/of diensten te optimaliseren d.m.v. Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vaardighedenacademie verkoopt en/of verhuurt jouw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden.

Als Vaardighedenacademie de hulp van derden inroept om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het verzenden van een nieuwsbrief, draagt Vaardighedenacademie ervoor zorg dat zij zich houden aan ons Privacybeleid en de vereiste maatregelen treffen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat, als Vaardighedenacademie wettelijk verplicht wordt persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als Vaardighedenacademie fraude of schade kan voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, Vaardighedenacademie dit ook mag doen.

Indien jouw persoonsgegevens door Vaardighedenacademie verwerkt worden, heb je het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Tevens kun je jouw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor genoemde doeleinden intrekken. Je kunt hiervoor contact opnemen met Vaardighedenacademie via het e-mailadres: info@Vaardighedenacademie.nl.

Vaardighedenacademie maakt je erop attent dat het wijzigen of laten verwijderen van uw persoonsgegevens beperkingen kan opleveren voor het gebruik van de Website door jou en beperkingen kan opleveren voor de aangeboden producten en diensten aan jou. Het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens heeft geen invloed op de onderliggende overeenkomst met Vaardighedenacademie, deze blijft ongewijzigd voortbestaan voor de overeengekomen duur.

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze Website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Vaardighedenacademie aan de samenstelling van deze Website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de Website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.